Usul ve Esaslar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44'üncü Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama Esasları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1.50 Not Ortalaması Uygulama Esasları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları