Özel Yetenek Sınavı'na Başvuru

                                                                                                          Özel Yetenek Sınavı'na başvuru
 
Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Programı   özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.  Bu  programa başvurular Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne  yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri de aynı birim tarafından  yürütülür.
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı'na başvuru iki şekilde yapılabilir.
 a. Adaylar posta yoluyla (Taahhütlü) veya bir yakını vasıtasıyla (noter tasdikli vekâlet vermek koşuluyla) kbaşvuru yapılabilir.
 b. Adaylar Yüksekokul başvuru ofisine bizzat gelerek başvuru yapabilirler.
 
Posta ile yapılan başvurular da ortaya çıkacak gecikme, eksik evrak vb. durumlarda adayların başvurusu geçersiz sayılır ve sorumluluk kabul edilmez.
 
Ayrıntılı bilgi için bağlantı: http://besyo.erdogan.edu.tr
 
Başvuru  Koşulları
a. T.C. Vatandaşı olmak.
b. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS’ye girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek şarttır.
c. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak.