Öğrenci Kimlik Kartları

 Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrencilere kimlik kartları; ÖSYM ile yerleşen öğrencilere üniversiteye ilk kayıt esnasında verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. Lisansüstü programlara,  Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Kontenjan, Uluslararası Kontenjanla vb. kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir.
 
Her yıl, akademik yılı belirten ve ücretsiz olarak sunulan hologram kimlik kartlarına yapıştırılır. Programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında ilgili yıla ait akademik yıl basılıdır, bu nedenle ilk yıl ayrıca hologram almaları gerekmez. Programlara devam etmekte olan öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında kayıtlı oldukları akademik birimlerden hologram alınarak öğrenci kimlik kartlarına yapıştırılır.
 
Kimlik Kartı Değişimleri
Talep Edilmesi
Öğrenci kimlik kartı taleplerinde yalnızca REBİS üzerinden ve karttalep.erdogan.edu.tr adresinden erişilebilen RTEÜ Kart Talep Sistemi bireysel olarak kullanılmaktadır ve kart talepleri ile ilgili resmi yazı yazılması gerekmemektedir.
 
Ücret Ödemesi
Öğrenci kimlik kartları ilk defa ve isim, soy isim, birim değişikliği veya sahip olunan kimlik kartının arızalanması durumlarında ücretsiz olarak verilmektedir Bunların dışında kalan bütün durumlarda öğrenci ve personel kimlik kartları ve personel araç kartları için 515 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen 2020 yılı ücreti 20 TL’dir.
 
Kimlik Kartının Hazırlanma Süreci
 
Öğrencinin kimlik kart başvurusu Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde yeni öğrenci kimlik kartı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.
Yeni öğrenci kimlik kartı için Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan mevcut fotoğraf kullanılır. Öğrencinin talebi olması halinde farklı bir fotoğraf kullanılabilir.
 
Kimlik Kartının Alınması
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartı nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport vb. belge ibraz ederek öğrencinin kendisi tarafından başvurularak ilgili akademik birimden alınır.
 
           Kimlik Kartı İle İlgili Olarak Yapılmaması Gerekenler         
  • Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.
  • Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır.
  • Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.
  • Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.
  • Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.
  • Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.
  • Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Kimlik kartın başkasına verilmesi “OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI” öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu konuda dikkatli davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan kaçınılması önerilir.