Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:
a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.
17 Mart 2006 tarihinde kurulan Üniversitemizin  öğrenci, eğitim ve öğretim hizmetleri;  YÖK Akademik Takvimi, YÖK ve ÖSYM talimatları, Üniversitemiz Akademik Takvimi, Kanunlar, YÖK Yönetmelikleri ve Üniversitemiz Yönetmelik, Yönerge ve Rektörlük talimatları, Üniversitemiz Senato ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararları ve birim yönetim kurulu kararları doğrultusunda bilgisayar ve internet destekli otomasyonla başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.