Öğrenci Belgesi

  •  Öğrenci belgeleri kayıtlı olunan akademik birim öğrenci işlerinden veya Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan öğrenci kimliği ile birlikte bizzat başvurularak alınabilir.  Şahsen başvuru yapılamaması durumlarında  belge talep dilekçesi doldurularak faks, e-posta yolu ile başvuru kabul edilir..
  •  Öğrenci belgesi e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir. ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama )
  •  E-devlet üzerinden öğrenci belgesi alabilmek için e-devlet şifresi gereklidir. E-devlet şifresi PTT müdürlüklerine nüfus cüzdanı ile birlikte bizzat başvurularak alınır.