Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin Yatırılması

Katkı Payı / Öğrenim Ücretinin Yatırılması
 
Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, her yıl Ağustos ayı içerisinde  Resmi Gazetede yayımlanan - Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair  Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
 
Öğrencilerimiz; Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini Ziraat Bankasının bütün ATM'lerinin üniversite ödemeleri kısmından öğrenci  numaraları ile yapabilmektedirler.
 
Ziraat Bankası ATM lerinden  Öğrenim Harçları Yatırma İşlemi
Kartsız İşlem-Ödeme İşlemleri-Eğitim Ödemeleri-Üniversite Ödemeleri-Recep Tayyip Erdoğan Ün. –Öğrenci Numarası ile  giriş yapılacaktır.  Örneğin; öğrenci numarası 111000111 veya 224215 ise giriş yapılacaktır.)
 
DERSE KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ;  Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeleri ile bağlantılıdır. Bu nedenle her yıl için akademik takvimde belirtilen ve Üniversitemiz ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında yayınlanan  “DERSE KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ” duyurularında belirtilen tarihlerde derse kayıt işleminin yapılabilmesi için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti borcu olanların  ilk önce  ödeme işlemini yapmaları gerekmektedir.
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
 
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini  ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”
 
Katkı Payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, Öğrenim Ücreti tanımı ise ikinci ve uzaktan öğretim programları öğrencileri için kullanılır.
 
Katkı payı/Öğrenim ücreti banka dekontlarının öğrencilik bitimine kadar saklanması önerilir.