Dilekçeler & Formlar (Öğrenciler İçin)

Açıklanmayan Sınav Notları İçin Dilekçe
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı Kullanmak İstemediğine Dair Dilekçe
Belge Talep Dilekçesi
Burs Başvuru Formu
Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
Ders Ekleme - Çıkarma Formu
Ders Muafiyet Dilekçesi
Ders Silinmesi İçin Dilekçe
Derse Kayıt Formu
Ek Sınav Başvuru Formu
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başvuru Talep Formu
Katkı Payı Öğrenim Ücreti İade Formu
Kayıp Belge Başvuru Formu
Nufüs Bilgileri Değişiklik Formu
Öğrenci Genel Dilekçe Formu
Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu
Kayıt Dondurma-İzin Dilekçesi
Kayıt Dondurma-İzin İptali Dilekçesi
Öğrenci ilişik Kesme Başvuru Formu
Kimlik Yenileme Dilekçesi
Lisans Öğrencilerinin Ön Lisans Diploması Talep Formu
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi
Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesi
Üniversite Seçmeli Ders Ekleme Çıkarma Formu
Yabancı Dil Muafiyet Sınavına Başvuru Dilekçesi
Yatay Geciş Belgeleri Talep Dilekçesi
Yatay Geçiş Başvuru Formu (Yurt İçindeki Üniversitelerden Başvuru Yapacaklar İçin)
Yatay Geçiş Başvuru Formu (Yurt Dışındaki Üniversitelerden Başvuru Yapacaklar İçin)