“Aslı Gibidir” Onayı için Yapılacak İşlemler

31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi d. Bendi "...istenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir..." hükmünü içermektedir.

Aslı Gibidir Onayı Yapılabilecek Belgeler;
- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
- RTEÜ öğrencilerinin öğrenci şahsi dosyalarında bulunan Lise Diploması
- RTEÜ öğrencilerinin öğrenci şahsi dosyalarında belgeler
- RTEÜ öğrencilerinin Askerlik Durum/Transkript/Öğrenci Belgeleri
- RTEÜ öğrencilerinin ders içerikleri fotokopisi "Aslı Gibidir" onayı için asıl belgeler ve fotokopisi gerekmektedir.
Öğrencilerden bu işlem için herhangi bir ücret istenmez.