2023-2024 Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Kontenjanları

2023-2024 Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Kontenjanları
RTEÜ Önlisans - Lisans Programlarına Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge