Üniversitemiz İkinci Öğretim Programlarında Okuyup Ohal İlan Edilen İllerde İkamet Eden Öğrenciler İle Filistin'in Gazze Şehrinde İkamet Eden Öğrencilerimizin Harç Muafiyeti İşlemleri

21 Kasım 2023 Salı

17 Kasım 2023 ve 12 Aralık 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara Eklenen Geçici Maddeler hükmünce;
 
Geçici Madde 2-  Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.  
 
Söz konusu ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.
 
 İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İçin İstenen Belgeler
1- Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade Formu için tıklayınız.
2- Banka Dekontu
3- Kendisi veya ailesinin ikamet belgesi ( Olağanüstü hal ilan edilen illerden birinde ikamet edildiğine dair)
4- Nüfus kayıt örneği
 
Geçici Madde 3-  2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.
  • Ailesi veya kendisinin ikameti Filistin-Gazze olan Önlisans ve Lisans programlarımıza kayıtlı öğrencilerimizden 2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı öğrenim ücreti alınmayacaktır.
Geçici Madde 4- (1) 2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet Yükseköğretim Kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. 
  • Ailesi veya kendisinin ikameti Filistin-Gazze olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza kayıtlı öğrencilerimizden 2023-2024 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı öğrenim ücreti alınmayacaktır.
 Başvuruda istenecek belgeler
  1. Şartları sağlayan öğrencilerden ailesinin veya kendisinin Filistin-Gazze şehrinde ikamet ettiğini gösteren resmi belge
 Başvurular belirtilen belgelerle birlikte 15 Aralık 2023 tarihine kadar şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya oidb@erdogan.edu.tr e-posta adresine yapılmalıdır.