7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

19 Temmuz 2022 Salı

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan uygulama  esasları için tıklayınız.
Askerlik işlemleri bilgilendirme yazısı için tıklayınız.

 05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.
 
Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayımlanacaktır.
 
Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.
 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.
Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen, posta, kargo veya e-posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.
Birimlerin iletişim adresleri için tıklayınız. 
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 7. Ön Lisans ve Lisans başvuru formu için tıklayınız.
 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Diploma (Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
 5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 6. Lisansüstü başvuru formu için tıklayınız.