2023 Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Kayıtları Sonucunda Boş Kalan Kontenjanlara Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

13 Ekim 2023 Cuma

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2023 Yılı Uluslararası Öğrenci Kesin Kayıtları
 
2023 Yılı Uluslararası Öğrenci ek yerleştirme kayıtları sonucunda boş kalan kontenjanlara kayıt hakkı kazanan  Uluslararası Öğrenciler kayıt merkezine aşağıda belirtilen kayıt belgeleri ile birlikte gelerek (şahsen)  kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Aşağıda belirtilen kayıt tarihlerinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Boş kalan kontenjanlarıa üç katı kadar yerleştirme yapılmış olup, kontenjan sayısı kadar kayıt alınacaktır.

Kontenjan sayıları için tıklayınız
Yerleşen adayların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt Tarihleri    16-20 Ekim 2023
Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri
Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri tablosu için Tıklayınız.  
 
IBAN No: TR 4000 0100 2313 - 55872555 - 5007
( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi) öğrenim ücretleri hesabına yatırılacaktır.
İletişim
90 ( 90 (0464) 223 81 07 nolu telefondan 3’ü tuşlamanız gerekmektedir.
90 (0464) 223 61 26 Dahili 4229 – 4297 tuşlanacaktır.
e-posta: oidb@erdogan.edu.tr
 Kayıt yeri adresi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi- RİZE
 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KESİN KAYIT BELGELERİ
1 Lise diploması 
2  Lise diplomasının noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
3 Lise Diploması Denklik Belgesi (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak)
4 Lise not durum belgesi (Transkript)
5 Lise not durum belgesinin (Transkript) noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi
6 Sınav Sonuç Belgesi (Lise diploması ile yerleşen aday öğrencilerden istenmez, belge doğrulaması yapılacaktır)
7 Sınav Sonuç Belgesinin Türkçe Tercümesi
8 Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu 
9 Göç İdaresi’nden alınan (İkamet Tezkeresi) Kimlik Kart Fotokopisi
10 Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (kayıt esnasında belgenin aslı görülmek koşuluyla)
11 Pasaportun kimlik ve varsa öğrenim vizesi sayfalarının fotokopileri (kayıt esnasında belgenin aslı görülmek koşuluyla)
12 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği  (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çift uyruklu ve mavi kartlı öğrenciler için https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama )
13 Yurda Giriş-Çıkış Belgesi (TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında okuyan adayların, lisenin tamamını yurt dışında okuduğuna dair belge ve öğrenim süresi boyunca yurt dışına giriş/çıkış yaptığını gösterir e-devlet veya Emniyet Müdürlüğü'nden alınacak belge )  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama
14 Türkçe Yeterlilik Belgesi (C1 Düzeyinde) (varsa)
15 Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi
16 Geçim Güvencesi belgesi (Adayların ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi  Beyan Formu)
17 Raporlar:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınan heyet raporu  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb) ve “Adli Sicil Kaydı” raporu
18 Uluslararası Öğrenci kayıt ve kontrol formu için tıklayınız.
 Programların özel koşulları için tıklayınız.
 
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1-Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.
 
2-Türkçe düzeyi yetersiz olan öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınavı aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  Türkçe düzeyi yetersiz olanlar eğitime başlatılmayacak olup Türkçe öğrenmek üzere izinli sayılacaktır. https://tomer.erdogan.edu.tr/  adresinde Türkçe öğrenmek ile ilgili bilgiye ulaşabilirler.
 
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Sınav Tarihi : 23 Ekim 2023  Saati : 10:00  Yeri : RTEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

3-Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt olan öğrenciler varsa yabancı dil yeterlik belgelerini kayıtlı oldukları fakülteye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 KABUL MEKTUBU
 Kabul mektubunu adaylar başvuru yaptıkları sisteminden alabileceklerdir. Herhangi bir aksaklık olması durumunda kabul mektubu talebinde bulunulacak e-posta  adresi :  oidb@erdogan.edu.tr
 
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Uluslararası öğrenci ek yerleştirme işlemleri RTEÜ Önlisans ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesinin ilgili maddeleri ve YÖK Başkanlığı’nın kararlarına göre aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır.
  1. Aday listesi ; Yerleştirme puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak oluşturmuştur. Yerleştirme puanlarının eşitliğinde öncelikle lise mezuniyet tarihi en yakın olan adaya, yine de eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday dikkate alınmıştır. (İlgili yönerge 12/2)
  2. Programlara yerleştirmede öncelikle diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları dikkate alınmıştır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınav puanları diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile birlikte değerlendirilmiştir. Boş kalan kontenjanlara diğer sınavlardan alınan puanlara göre yerleştirme yapılmıştır. (İlgili yönerge 12/4)
  3.  Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine yerleşebilmek için adayın yerleşme puanının 100 puan üzerinden en az 85 puan olması gerekmektedir. Bu programlara sadece RTEÜUÖS ve diğer Üniversitelerin yaptıkları Uluslararası Öğrenci Sınav puanları ile öğrenci kabul edilir. (İlgili yönerge 12/5)
  4.  Her program için mevcut program kontenjanının % 20 ’sini geçmeyecek şekilde ülke kontenjanı uygulanmıştır. Kontenjanın dolmadığı programlarda ülke kontenjanı uygulanmamıştır. (İlgili yönerge 12/6)
  5. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-301.02.02-E.54050 sayılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları- Esasları konulu yazısı ve RTEÜ Önlisans  Ve Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul  Ve Kayıt Yönergesi’ nin “Madde 12/(8)  gereği Mavi kart sahibi olduğunu kanıtlayan, 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında orta öğretimine devam ederek orta öğretiminin son üç yılını( KKTC hariç)  yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki ( KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunan ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylarda öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında % 10 kontenjan aşılmamıştır.
 
İKAMET İZİN İŞLEMLERİ
1- Üniversite tarafından öğrenci kaydı yapılır.
2- Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra  ikamet izni başvurusu için e-ikamet (E-İKAMET) sistemine yönlendirilir.
3- Öğrenci e-ikamet sisteminden başvuru yapar.
4- Öğrenci gerekli belgelerini toplar.
        Belgeler
  1- İkamet başvuru formu
  2- Pasaport yada pasaport yerine geçen belgesinin fotokopisi
  3- Sağlık sigortası
  4- Dört adet fotoğraf
  5- Öğrenci belgesi
  6- İkamet izni kart bedeli makbuzu
  7- Adres beyanı
  8- Gelir beyanı
  9- Yabancının 18 yaşından küçük olması halinde
    a) Muvafakatname
    b) Doğum belgesi
5- İl göç  idaresi  müdürlüğü belgeleri teslim alir ve değerlendirmeye başlar.
6- Olumlu  değerlendirilenler için Göç İdaresi  Genel Müdürlüğü  tarafından ikamet izni belgesi basılarak
Üniversiteye gönderilir.
7- Üniversite tarafindan ikamet izin belgesi öğrenciye  imza karşılığı teslim edilir.
  Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız :  https://e-ikamet.goc.gov.tr/
 
SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Genel Sağlık Sigortası (SGK) kaydı yaptıracak öğrencilerimiz, SGK başvurularını, üniversitemize kayıt oldukları tarihi takiben 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler İlk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. hükmüne göre ilk üç ay içerisinde yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde bir daha hiçbir şekilde SGK başvurusunda bulunamazlar.
Genel Sağlık sigortalısı olma talebinde bulunan  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası tescillerinin yapılması gerekmektedir. Geçerli  Sağlık sigortası yaptırmayan öğrencilerin ikamet izinlerinde sorun yaşamamaları için özel sağlık poliçesi yaptırması gerektiğinden genel sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilir.