2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

10 Ekim 2023 Salı

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
 
Değerli Öğrencilerimiz,
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin  kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda  belirtilmiştir.

Kayıt Tarihleri ve Yeri

Kayıt Tarihleri                  : 13-19 Ekim 2023

Kayıt Yeri Adresi              : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
                                             Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
                                             Fener Mahallesi Zihni Dersin Yerleşkesi   53100 RİZE
 
E-Kayıt Tarihleri               : 13-16 Ekim 2023 
 
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAMAYACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR
FAKÜLTE/YÜKSEKOKU ADI PROGRAM ADI
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ  DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Kesin Kayıt Belgeleri

Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
 
1. 2023 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)
3.  Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programına kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
 
  1. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar   Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
     
  2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık   Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 11.)
     Detaylı bilgiyi   http://denizcilik.erdogan.edu.tr/    internet adresinden öğrenebilirsiniz.
4. Engelliler İçin Sağlık Raporu
(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
5. Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı görülmek üzere )
6. Ön lisans Not Döküm Belgesi/Transkript 
7. İlgili Üniversitenin not aralıklarını gösteren belge
8. Ön lisans Ders İçerikleri
9. Hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrencilerden daha önce hazırlık eğitimi almış olanların hazırlık okuduğuna ilişkin belge (Bu belgede geçme notunun da belirtilmesi gerekmektedir.)

NOT:     E-kayıt yapan öğrenciler intibak işlemleri için transkript ve ders içeriklerini 20 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine bizzat, posta veya e-mail yoluyla gönderilebilecektir.
(Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
 Akademik Birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız.

YÖK’ün DGS-2023 Şartlı Kayıt Duyurusu: 2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 02/08/2023 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.